A A A

REDAKCJA

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD

Jerzy Bańczerowski

Ilona Koutny

Mária Ladányi

Aleksandra Matulewska

Nguyen Chi Thuat

Piotr Nowak (przewodniczący)

Paweł Nowakowski

Kyong-Geun Oh

Joanna Kozakiewicz (sekretarz redakcji)

 

REDAKTOR JĘZYKOWY / LANGUAGE EDITOR

Michael Farris

 

Redakcja rocznika Język. Komunikacja. Informacja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma jest jego wersją referencyjną.

The editors of this journal declare that the printed version should be used in citations.

 

Czasopismo figuruje na liście punktowanych polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (5 punktów).

The journal has been accredited by the Polish Ministry of Science and Higher Education (5 points).