A A A

2006 - TOM I

01 - IOANA COSTACHE
The Ultimate Pledge: a Diachronic View of Performativity in Romanian Legal Documents
02 - KRZYSZTOF KREDENS
On the Status of Linguistic Evidence in Litigation
03 - ALEKSANDRA MATULEWSKA, PAULINA NOWAK
Translation Errors and Mistakes in Polish Language Versions of EU Legal Texts
04 - ELENA FERRAN LARRAZ
Reading Legal Documents: from the Macrofunction to the Smaller Functions
05 - PATRYCJA KŁOS, EMILIA MATERNIK, ALEKSANDRA MATULEWSKA, PAULINA PIONTEK
Translation or Non-Translation? Borrowings from English in the Polish Language of Biotechnology
06 - STEFAN WIERTLEWSKI
Grindowanie na pegach, czyli o zapożyczeniach angielskich w socjalnej odmianie języka
07 - PAWEŁ KORCZ, MAREK MATULEWSKI
Wpływ globalizacji na powstawanie polsko-angielskiego pidżynu zawodowego
08 - MARCIN LEWANDOWSKI
Słownictwo muzyczne w socjolekcie punków
09 - FALLOU NGOM
Loanwords in the Senegalese Speech Community: Their Linguistics Features and Sociolinguistic Significance
10 - NORBERT KORDEK
Analogia w dydaktyce języka chińskiego
11 - PRZEMYSŁAW WIATROWSKI
O strukturalnych składnikach spójności listów Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego
12 - PAWEŁ NOWAKOWSKI
Emocjonalne podłoże wypowiedzi językowych. Zarys problematyki z perspektywy biolingwistyki
13 - PIOTR NOWAK, PAWEŁ NOWAKOWSKI
Człowiek a potrzeba informacji. Kilka refleksji na marginesie założeń teorii społeczeństwa informacji