A A A

2007 - TOM II

01 - MARTA BOROWIAK
Adaptacja językowa i kulturowa polskich ekspatów pracujących w instytucjach Unii Europejskiej
02 - KAROLINA GORTYCH
Wpływ ideologii na język. Przypadek dyktatury wojskowej w Grecji w latach 1967–1974
03 - JOANNA GRZYBEK, ALEKSANDRA MATULEWSKA
Stock Exchange and Securities-related Terminology in the Aspect of English-Polish, English-German and English-Chinese Translation
04 - PATRYCJA KŁOS, ALEKSANDRA MATULEWSKA, PAULINA NOWAK-KORCZ
Translation Problems in Polish Language Versions of EU Directives Regulating Medicine and Biology Related Issues
05 - WŁODZIMIERZ LAPIS
Społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji
06 - MAREK MATULEWSKI
Informacja, komunikacja a zarządzanie wiedzą
07 - KRZYSZTOF SZYMONIAK
Drogi i bezdroża informacji prasowej
08 - STEFAN WIERTLEWSKI
Czy język polski ulega pidżynizacji?
09 - STEFAN WIERTLEWSKI
Trzymać koło czy iść solo na rancie. Utarte połączenia wyrazowe w cyklolekcie
10 - PIOTR WIERZCHOŃ
W poszukiwaniu czasowników nieznanych lingwist(k)om