A A A

2009 - TOM IV

01 - PATRYCJA BOROWIAK-NASTARZEWSKA

Quebec French – the Struggle for National Identity

02 - NICOLE DOŁOWY

The Preservation of the Endangered Languages (in the Light of Respecting Linguistic Human

Rights by Authorities)

03 - MARCIN LEWANDOWSKI

Metaphors from Other Sports in the Language of Soccer – Evidence from English and Polish

04 - STEFAN WIERTLEWSKI

Językowy obraz świata zapośredniczony w metaforach pojęciowych z obszaru socjolektu rowerowego

05 - PIOTR WIERZCHOŃ

Fotodokumentacja 3.0

06 - MOUEZ KHALFAOUI

Indian Architecture: Social and Political Challenges

07 - MAGDALENA RODEWALD

Indywidualizm amerykański na tle innych społeczeństw zachodnich

08 - ANNA ZIĘBA

Językowe środki perswazji i manipulacji w informacjach prasowych na przykładzie Targów Budownictwa BUDMA 2008

09 - IRINA MARSHAKOCA-SHAIKEVICH

Rankings of Russian and Polish Universities: an Analysis of Webometric Indicators

 

RECENZJE

Elżbieta Gajek, Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Instytut Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, ss. 220 (Marta Borowiak-Dostatnia)