A A A

2010/2011 - TOM V

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA WNAUCE JĘZYKA

 

01 - MARTA BOROWIAK-DOSTATNIA

Analiza uniwersyteckich programów nauczania w krajach Grupy Wyszehradzkiej pod kątem zawodowego wykorzystania technologii do pracy z językiem

02 - LIBOR STEPANEK

Creative u-learning: Complex ICT Use at the Masaryk University Language Centre (Creative u-learning: kompleksowe zastosowanie narzędzi ICT w Centrum Językowym Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

03 - PAWEŁ SZUDARSKI

The Role of Language Corpora in Teaching English as a Foreign Language in Poland (Rola korpusu językowego w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego w Polsce)

04 - MAREK BLAHUS

Language Learning Through the Internet: Nine Years of Experience (Nauka języka przez Internet: 9 lat doświadczeń)

05 - PETER BALAZ

Slovak Online – interreta paĝaro por lerni la slovakan lingvon (Slovak Online – strona internetowa do nauki języka słowackiego)

06 - SZABOLCS NEMETH

Az internet szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásban (Rola Internetu w nauczaniu języka węgierskiego jako drugiego)

 

VARIA

 

07 - WITOLD MAŃCZAK

O supletywizmie

08 - MARCIN LEWANDOWSKI

Rhetoric of Violence in Polish and English Soccer Reporting (Retoryka przemocy w polsko- i anglojęzycznych relacjach z meczów piłki nożnej)

09 - STEFAN WIERTLEWSKI

O pewnych osobliwościach socjolektu rowerowego

10 - ALA‘A MATTI

Honorifics in Iraqi Arabic with Special Reference to English: A Sociopragmatic Study (Wyrażenia honoryfikatywne w irackiej odmianie arabskiego odniesione do języka angielskiego: studium socjopragmatyczne)

11 - RAFAŁ LEWANDOWSKI

Społeczna korekta post-OCR w bibliotekach cyfrowych

12 - ŁUKASZ JESZKE, PIOTR NOWAK

Wartość literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie naukowym z zakresu językoznawstwa (2000–2009)