A A A

2011 - TOM VI

01 - VACLAV VELCOVSKY

Typologie jazykové politiky (s příklady z historie existence češtiny ve vícejazyčném státě) [Typologia polityki językowej (z historycznych doświadczeń egzystowania języka czeskiego w państwie wielojęzycznym)]

 

POLITYKA JĘZYKOWA – OD ASPEKTU MIĘDZYNARODOWEGO DO NARODOWEGO

 

02 - SEAN Ó RIAIN, JOZEF EINVART

Information on Civil Society Platform on Promotion of Multilingualism and its Recommendations (Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Promowania Wielojęzyczność i jej rekomendacje)

03 - JOZEF EINVART

Potreba zásadnej zmeny doterajšej jazykovej a kultúrnej politiky EÚ: výzva pre Vyšehradské krajiny (V4) [Potrzeba zasadniczej zmiany tradycyjnej polityki językowej i kulturalnej Unii Europejskiej: wyzwanie dla krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4)]

04 - MIKLÓS KONTRA

Language Contact Issues in Central Europe (Kontakty językowe w Europie Środkowej. Wybrane zagadnienia)

05 - JANUSZ CZ. BAŃCZEROWSKI

Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego i węgierskiego

06 - TOMASZ WICHERKIEWICZ

Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości

07 - GRZEGORZ LISEK

Polityka językowa Polski i jej sąsiadów na przykładzie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej

08 - GRZEGORZ PAKOWSKI

Language Law of Slovakia: Amendment in 2009 – in the Eyes of Polish Press (Nowelizacja słowackiej ustawy o języku państwowym z 2009 r. w oczach polskiej prasy)

09 - STEFAN WIERTLEWSKI

Wielopodmiotowość współczesnej polskiej polityki językowej

10 - MARCIN SKOBRTAL

Rola języka w procesach narodotwórczych w Europie Środkowej

11 - NELLY BEKUS

Polityka językowa w kontekście procesów narodotwórczych narodu białoruskiego

12 - MARIA ZIELIŃSKA

Rola polszczyzny w życiu młodych użytkowników języka polskiego na Ukrainie Zachodniej

13 - KINGA KIJO

Polityka językowa Měrćina Nowaka-Njechorńskiego

14 - ILONA KOUTNY

Rolo de la planlingvo esperanto en Mez-Orienta Eŭropo (Rola planowego języka esperanto w Europie Środkowo-Wschodniej)

 

POLITYKA JĘZYKOWA W MEDIACH

 

15 - ANATOL MICHAJŁOW

Język telewizji – narzędzie polityki językowej

16 - RENATA RUSIN-DYBALSKA

Czego Czesi dowiadują się o Polakach a Polacy o Czechach?

17 -ANNA ZIĘBA

Język prasy w krajach Grupy Wyszehradzkiej i poza nią na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii

 

NAUCZANIE MIĘDZYKULTUROWE

 

18 - KATARZYNA STANKIEWICZ, ANNA ŻUREK

Międzykulturowe uczenie się na kursie języka polskiego jako obcego

19 - JERZY KOWALEWSKI

Program kulturowy w nauczaniu języka polskiego poza Polską w aspekcie edukacji międzykulturowej i globalizacji nauczania języka polskiego na przykładzie Ukrainy

20 - JAROSLAV LIPOWSKI

Interferencje fonetyczne we współczesnych językach zachodniosłowiańskich

21 - MAŁGORZATA STEFANIAK

„Absztyfikant założył ancug”, czyli o niemieckich zapożyczeniach we współczesnej polszczyźnie potocznej-