A A A

2012 - TOM VII

01 - HUMPHREY TONKIN

Prawa językowe a sprawiedliwość językowa

02 - JOANNA KOZAKIEWICZ

Polityka językowa Rumunii a dialekt csángó

03 - NICOLAU DALS SALAS

Fonologia i morfologia oraz limity dowolności w języku sztucznym

04 - SZYMON GRZELAK

Metodologiczne aspekty analizy kontrastywnej znaczników dyskursu w językach polskim i japońskim

05 - ALEXANDRA MARKÓ & CSILLA ILONA DÉR

Wiek mówcy a własności stosowania markerów dyskursu w języku węgierskim

06 - ELENA CZASZCZYNA

Leksyka w gwarach północnej Rosji na przykładzie słownictwa demonologicznego

07 - STEFAN WIERTLEWSKI

Kulturowe aspekty socjolektu rowerowego

08 - NAWOJA MIKOŁAJCZAK-MATYJA

Między psycholingwistyką, psychologią a językoznawstwem: test skojarzeniowy jako interdyscyplinarna technika badawcza

09 - ILONA KOUTNY

Od sieci semantycznych do struktur słownikowych

10 - NORBERT KORDEK

Złożoność pisma na przykładzie znaków chińskich

 

RECENZJE

11 - PIOTR WIERZCHOŃ, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. Tom I. Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej – BEL Studio, Warszawa 2010, ss. 811; tom II. Uniwersytet Warszawski,Instytut Lingwistyki Stosowanej – BEL Studio, Warszawa 2011, ss. 524