A A A

JĘZYK, KOMUNIKACJA, INFORMACJA

Czasopismo poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami.

 

 

Pod redakcją Piotra Nowaka, Pawła Nowakowskiego (2006-2009) i Ilony Koutny (od 2010).

 

ISBN: 978-83-63664-15-2
ISSN 1896-9585