A A A

REDAKCJA / Editors


ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD (from 2017)

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief: prof. UAM dr hab. Ilona Koutny, WN UAM, Polska, ikoutny@amu.edu.pl

Asystent Redaktora Naczelnego / Assistant to the Editor-in-Chief: dr Ida Stria, Instytut Lingwistyki Stosowanej, WLS UW, Polska

Redaktor językowy / Language Editor: Michael Farris, MA, WN UAM, Polska

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC BOARD

prof. dr Probal Dasgupta,  Linguistic Research Unit, Indian Statistical Institute, Kolkata, India
prof. dr hab. Sabine Fiedler, Institut für Anglistik, Universität Leipzig, Germany
prof. dr Mária Ladányi, Institute of Linguistics and Finno-Ugric Studies, Loránd Eötvös University, Budapest, Hungary
prof. UAM dr hab. Nguyen Chi Thuat, AMU, Poland
prof. UAM dr hab. Piotr Nowak, AMU, Poland
dr Paweł Nowakowski, AMU, Poland
prof. UAM dr hab. Kyong-Geun Oh, AMU, PolandCzasopismo figuruje na liście punktowanych polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (5 punktów).

The journal has been accredited by the Polish Ministry of Science and Higher Education (5 points).